BG|EN
 
OON
http://www.un-bg.bg/index.php5?l=1&
Address: ул. "Хан Крум" 25, Sofia | мap »
В системата на постоянния координатор са включени всички агенции на ООН, ангажирани с дейности за развитие. Целта е да се обединят различните агенции за подобряване на ефективността и резултата от тяхната дейност на нивото на отделната държава. Финансирането и ръководст... (view more)

PARTY PHOTOS
FAVORITE PLACE OF:
CLUB'S PROGRAM
There are no announced events for the club
Poll  
 
Sign in to weekly newsletter
ALBUMS TOP NEW members
© 2005-2022 PartyStars.bg all rights reserved!